oskar&ellen AB är svenskt varumärke  

Vi är kända för vår höga kvalitet och fina detaljer på produkterna. Vi vill erbjuda en produkt som står för etisk tillverkning, hög kvalitet och säkerhet, en produkt som skiljer sig ur mängden, som stimulerar till fantasi och roll-spel samt uppmuntrar till lek.                                                   i en etisk och miljövänlig produktion där de anställda har löne- och arbetsvillkor som följer filippinsk lag.